Back

Boev geeft lesmateriaal uit speciaal ontwikkeld voor het vak geschiedenis. De boeken van Boev onderscheiden zich van andere leermethoden.

Allereerst is er veel aandacht voor taal en taalverwerving. De gedachte is dat leerlingen eerst de specifieke vaktaal onder de knie moeten krijgen voor ze instaat zijn om de inhoud goed te begrijpen. Zowel de Engelstalige als Nederlandstalige materialen bieden hier aandacht aan. De tto boeken zijn volledig gebaseerd op de CLIL methodologie.

Ten tweede is het perspectief op geschiedenis anders dan bij de meeste methoden. Onze moderne wereld is het uitgangspunt en goed nadenken over gevolgen van keuzes uit het verleden komt in bijna iedere paragraaf aan de orde. De opbouw is vaak een mix van thematisch en chronologisch.

Als derde onderscheidende factor worden tekst en werkboek in één boek verenigd. De leerling kan dus naar hartenlust arceren in de tekst, aantekeningen maken en opdrachten maken in één boek.